Administratie

 • Het verzorgen van uw financiële administratie
 • Het beoordelen van uw financiële administratie
 • Administratieve ondersteuning
 • Begrotingen, Liquiditeiten prognose
 • Tussentijdse rapportages
 • Samenstellen van jaarrekeningen

Maar ook:

 • Beoordelen van jaarrekeningen
 • Het inrichten van administraties
 • Het beoordelen van administraties op doelmatigheid
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Analyse van winstontwikkeling

Belastingen

Personeel

Financiële planning